Котактирајте не

Доколку ви се потребни дополнителни инфомрации, пополнете ја фомрата, и ќе ви одговриме најбрзо што можеме.

Директор: Орхидеја Тасевска
Email: orhidejat@hio.edu.mk
Тел: ++389-6-262 910

Хидробиолошки Институт
Наум Охридски 50
П.фах 50
6000 Охрид
Република Македонија

captcha
Обнови